O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie teksty dostępne na blogu IndicaSativa zostały opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Oznacza to, że możesz swobodnie rozpowszechniać i modyfikować wpisy, także w celach komercyjnych, pod warunkiem podania linku do tekstu oraz jego autora, a także nazwy licencji wraz z linkiem do jej treści oraz przy założeniu, że wersje zmodyfikowane (czyli m.in. tłumaczenia) będą udostępniane na takiej samej lub kompatybilnej licencji.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia dostępne na stronie są mojego autorstwa i udostępnione zostały na tej samej licencji. Oto status prawnoautorski niektórych ilustracji użytych na stronie: